עקרונות אפקטיב

המטרה
הרעיון העומד בבסיס "אפקטיב" הינו השתלבותה בחברה-לקוחה כ"שותף אסטרטגי-פיננסי מומחה" בעלי ידע וניסיון ייחודי – בהתקשרות סינרגטית עם בעלי ומנהלי החברה.
 
היישום
תהליך היישום מתחיל במינוי In House בתוך החברה של צוות מנהלי "אפקטיב", המשמש בפועל כסמנכ"ל כספים בעל מעורבות מלאה בניהול החברה.
תחום האחריות של מנהלי "אפקטיב" כולל: קבלת החלטות ברמה האסטרטגית, ניהול התקציב ותזרים המזומנים, ניהול הבקרה והשליטה – וכן יישום וביצוע יומיומי של ההחלטות מול לקוחות החברה, עובדיה וספקיה.
דגש מיוחד ניתן על הקשר הניהולי מול הבנקים וניהול מסגרות האשראי, באמצעות ניהול שוטף של התזרים וקשר יומיומי עם הבנקים המלווים את החברה.
 
השיתוף
השיתוף האישי, הדיסקרטי והנאמן בין צוות מנהלי חברת "אפקטיב" לבין בעלי ומנהלי החברה הלקוחה-שותפה, הינו אבן יסוד חיונית בהשגת התוצאות העסקיות.
 
 
למנהלי "אפקטיב" השכלה אקדמית נרחבת וידע רב-ערך בתחומי:
הניהול הפיננסי – כולל ניתוח פיננסי, ניהול כספים, מימון, אשראי, בנקאות והשקעות
והניהול העסקי – כולל שיווק, תפעול, כח אדם ואפיון מערכת המידע.
 
שליטה ובקרה
השגת רמות שליטה ובקרה אופטימליות בכלים מגוונים:
תזרים מזומנים צפוי, דוחות רווח והפסד, תקציב חודשי ושנתי, בקרה תקציבית שוטפת.
 
ניתוח
ניתוח מתמיד של פעילויות החברה הלקוחה-שותפה ברמות השיווק, התפעול והניהול הפיננסי, בנקאי ועסקי.